Høringsuttalelse om tjenesteloven og EU-direktiv om yrkeskvalifikasjoner

- innholdet kan være utdatert

Forbundet understreker at det forventer en forskrift som omhandler krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeidere (FKE).
Forbundet har 5 sentrale krav når det gjelder ny FKE.
Last ned hele høringssvaret.