Høringssvar:Vikarene må få bedre vilkår

Publisert: 26.10.10

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet stiller klare krav til vilkår som må oppfylles i det nye vikarbyrådirektivet. Arbeidsdepatementet har høringsfrist på direktivet den 12. desember. EL og IT Forbundet  er ikke direkte høringsinstans og har sendt sitt svar til LO.

Hovednorm om fast ansatte

Forbundet mener at skal vi kunne beholde et arbeidsmarked der faste ansettelser er hovednormen, må man innføre sanksjoner som gjør at vikarbransjen ikke utvikler seg til en vekstbransje slik vi har sett de seneste årene. Etter EL og IT Forbundets syn bør man:

  • Forsterke avtaleplikten med tillitsvalgte i arbeidsmiljøloven til å inngå avtaler i innleiebedriften før virksomheten kan ta i bruk vikarbyråer.
  • Innføre forbud mot vikarbyråer i utsatte bransjer eller i bransjer som har stor betydning for samfunnets infrastruktur.  Som for eksempel elektrobransjen som nå har sin forskrift om kvalifikasjoner til behandling hos Justisdepartementet. Der er ett av kravene fra EL og IT Forbundet at de som jobber i bransjen skal være ansatt i samme virksomhet som den som skal forestå arbeidet. Dette utelukker vikarbyråer i denne bransjen.
  • Innføring av en autorisasjonsordning for vikarbransjen med krav om en viss kapital bak selskapet. Vi har erfaring med mange vikarbyråer som ikke innbetaler skatt for sine ansatte, samt at de ikke utbetaler store deler av lønn og feriepenger til de ansatte. Slike krav blir overført til fellesskapet gjennom lønnsgarantiordningen. Det må innføres noen regler som gjør at en viss pengesum til enhver tid skal stå inne i bank til bruk i slike tilfeller.
  • Innføre kollektiv søksmålsrett. Mange bedrifter bruker i dag flere vikarer enn det som lovverket legger opp til. At de vikaransatte selv skal ta opp en kamp mot en bedrift som bryter dagens bestemmelser og gjennom dette søksmålet krever seg fast ansatt, er illusorisk. Slike søksmål kan bare bli en realitet dersom man åpner opp for kollektiv søksmålsrett.

4 krav må innfris:

  • De fire overstående kulepunkter må innfris
  • En garanti fra EFTA om at de restriksjoner som dagens lov og avtaleverk innholder kan videreføres.
  • Innføring av solidaransvar som en generell ordning for alle bedrifter som velger å bruke et vikarbyrå.
  • Innføring av innsynsrett for tillitsvalgte i både inn- og utleiebedrift om hverandres lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsrettslige spørsmål tilhører nasjonalstaten

EL og IT Forbundet understreker at forbundet aldri kan akseptere at det arbeidsrettslige systemet bringes ut av nasjonalstaten og over til en overdomstol i EU-systemet som styrer etter å oppnå mest mulig fleksibelt arbeidsmarked. Konsekvensene av dette er helt uoversiktlig og farlig for hele fagbevegelsen.

EL og IT Forbundet mener derfor at LO i sitt høringssvar må legge ned de nødvendige forbehold for å sikre at Norge også i framtiden selv kan bestemme hvordan man ønsker at arbeidsmarkedet utvikler seg og sikre at arbeidsrettslige problemstillinger ikke bringes ut av nasjonalstatens ansvarsområde.

Les hele høringssvaret fra forbundet her.

Les departemenets høringsnotat på Arbeidsdepartementets hjemmesider.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.