Høring: Vår elektriske framtid

Publisert: 10.10.16

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har levert høringsuttalelse til en prosjektrapport og i uttalelsen legges det vekt på  viktigheten av kompetanse og fagutdanning for å sikre framtidas elsikkerhet.

Samtidig er EL og IT Forbundet bekymret for et manglende fokus på dette fra myndighetene.

Forbundet ser at det brukes alt for lite offentlige ressurser på området elsikkerhet. Dette vet vi mange av de viktigste aktørene i elektrobransjen er opptatt av, og vi bidrar gjerne til å reise denne problemstillingen overfor politiske og bevilgende myndigheter.

Om prosjektet

«Vår elektriske fremtid» er tittelen på et prosjekt der Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) setter søkelyset på elsikkerhet i et samfunnssikkerhet og beredskapsperspektiv. Prosjektet skal gå fram til 2030.

Les forbundets høringssvar

Les høringsdokumentet/prosjektrapporten

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.