Høring om eiendomsskatt for kraftverk

Publisert: 29.04.11

– innholdet kan være utdatert

Kommunene kan velge å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatt kan skrives ut på inntil 0,7 pst. av eiendomsskattegrunnlaget.

Maks- og minimumsregler

I høringsnotatet beskriver departementet bakgrunnen for innføringen av maksimums- og minimumsreglene, og gir en oversikt over statlige, kommunale og fylkeskommunale inntekter fra kraftsektoren. Departementet beskriver også virkninger for vertskommuner, kraftselskap og staten ved en ev. avvikling av reglene.

Reglene og prosjekter

Avvikling av maksimums- og minimumsreglene vil ha store proveny- og fordelingsmessige virkninger. En avvikling av maksimumsreglen vil også virke negativt på incentivene til å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter.

Foreslår justeringer

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at maksimums- og minimumsreglene justeres i årene framover.

Høringsnotatet fra departementet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.