Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om innleie

Publisert: 18.01.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forbundet ønsker et generelt forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper. Det var hovedbudskapet fra forbundsleder Jan Olav Andersen i dagens høring.

Forbundet påpekte at frislipp av vikar- og bemanningsbransjen i 2000 var for å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner. Lovendringene har imidlertid fått helt andre og mer alvorlige konsekvenser.

  • På enkelte bygg- og anleggsplasser er bemanningsbyråene de største arbeidsgiverne.
  • I november 2017 viste et jobbsøk på Finn.no at av 178 utlyste elektrikerstilliger i Oslo (bygg og anlegg) var 132 fra bemanningsselskaper.
  • Fire av ti arbeidstakere på byggeplasser i Oslo og Akershus var innleide, viser en kartlegging i 2017 gjort av representanter fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet.
  • Ifølge frifagbevegelse.no viser NAVs database over utlyste stillinger i fjor at 83 prosent av ledige elektrikerjobber i Oslo var via bemanningsbyråer.
  • På en byggeplass i Oslo undersøkt i januar, er 90 prosent av elektrikerne innleide, melder EL og IT/Elektromontørenes forening.
  • Enkelte ansettelsesformer gir uforutsigbarhet for arbeid og lønnsinntekt.
  • Forbundet er bekymret for sikkerhet, rekruttering til yrkesfagene og fagkompetansen.

Forbundet mener Stortinget skal be regjeringen om å bruke dagens lovverk som åpner for et forbud i et geografisk område, og det er akutt behov for det i Oslofjord-området. Samtidig må regjeringen starte et lovarbeid for et generelt forbud.

Les hele høringsnotatet.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.