Historisk likelønnsvedtak

- innholdet kan være utdatert

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik karakteriserer vedtaket som historisk og sier til Dagens Næringsliv at hun tror det kan åpne for en storstilt lønnsutjevning mellom tradisjonelle manns- og kvinneyrker.
SFO-leder i Fredrikstad Else Mari Nygaard har i tre år kjempet for å få samme lønn som ledere på samme nivå som henne i kommunen. Nygaard får 25.000-30.000 kroner mindre i lønn enn menn som er arbeidsledere i seksjon regulering og teknisk drift.
– Dette er et brudd på likestillingslovgivningen, er vedtaket fra Likestillings- og diskriminieringsnemnda.
Leder for juridisk avdeling i Likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugseth, sier til NRK.no at det står respekt av å stå på så lenge for en slik sak som Nygaard har gjort.
Hun håper saken er med på å endre bevisstheten til folk om arbeid med lik verdi.
– Det har tradisjonelt vært høyere lønn innen ledelse av teknisk drift sammenlignet med ledelse av barnepass og SFO.
– Vi håper en slik sak kan være med på å endre folks bevissthet om arbeidets verdi når det gjelder tradisjonelle mannsyrker og kvinneyrker, sier Haugseth.

– Kan gi lønnshopp for kvinner


Dermed er ombudet og nemnda helt på linje i denne saken. Leder av likestillingssnemnda Trude Haugli tror saken kommer til å skape presedens.
– Det er klart at dette kan gi et stort lønnshopp for kvinner. Hvis man skal ta loven på alvor kan saken gi en storstilt lønnsutjevning mellom mannsyrker og kvinneyrker sier Haugli til Dagens Næringsliv.
De fem mannlige arbeidstakerne som SFO-lederen sammenlignet seg med har ansvar for maskiner, vedlikehold og drift av tekniske anlegg i kommunen. Kommunens argumentasjon var at disse jobbene innebar mer ansvar, og at det var vanskelig å rekruttere tekniske ledere.

Må følge vedtaket eller gå i retten


Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Retten til lik lønn gjelder uavhengig av om arbeiderne tilhører ulike fag eller om lønna reguleres av ulike tariffavtaler.
Nå håper Nygaard at kjennelsen i nemnda kan gi ringvirkninger.
– Det hadde vært hyggelig om dette kunne komme andre til gode, sier Nygaard til fagbladet Kommuniké.
Kommunen kan nå enten følge vedtaket fra nemnda eller bringe det inn for retten. Rådmann Jan Lasse Hansen sier at saken er til behandling i administrasjonsutvalget.