Historien i et likestillings-perspektiv

Publisert: 04.02.13

– innholdet kan være utdatert

I april arranger AOF Norge et kurs på Sørmarka hvor vi ser på hva som skjedde, og diskuterer hvilken milepæl dette betydde.

Et levende demokrati krever deltakelse – derfor er det også viktig at flest mulig er inkludert. Ved å se på alle stemmerettsutvidelsene gjennom historien vil vi også kunne diskutere inkludering og deltakelse i et større perspektiv.

Likestilling og arbeiderbevegelsen
Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens Arkiv (Arbark)

I tillegg spør vi: Hva har arbeiderbevegelsens bidratt med når det gjelder likestilling? Selve ideen om likestilling blir  satt i perspektiv. Hvordan har holdningene endret seg over tid? Kurset starter med å gjøre opp status i nåtid, og bringer på det rene hvordan forholdene faktisk er i dag.

Toppskolering historie

Dette kurset, som også er et av Toppskoleringens fire historiekurs, inviterer til et streiftog i kvinnehistorie generelt, og arbeiderbevegelsens kvinnehistorie spesielt.

Etterkrigshistorien får sin egen plass med fokus på økningen i kvinnelig deltakelse i det lønnede arbeidsliv – og de samfunnsmessige konsekvenser dette har hatt.
 
Tidspunkt: 15. april -19. april 2013
 
Søknadsfrist: 14. februar 2013
 
Søknadskjema

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.