Henter utenlandske elektrikere

- innholdet kan være utdatert

Markedssjef i Moelven Elektro, Roar Grøndalen, hevder det er for få fagutdannede elektrikere i Norge. Bedriften har søkt og fått elektrikere fra Norden og Estland for å dekke oppdrag.
Skylder på myndighetene
Markedssjefen i Moelven Elektro skylder på myndighetene. Han mener utdanningskapasiteten er for dårlig og at myndighetene har visst om det siden midten av 90-tallet.
Ber bransjen ta ansvar
Jørgen Skaug, fylkesopplæringssjefen i Oppland, mener den største utfordringen er at bedriftene selv ikke åpner opp for flere lærlingeplasser.
– I alle fall i Oppland er det ganske mange som ikke får læreplass. Også bransjen må planlegge, for det tar tid å utdanne elektrikere, sier Skaug til NRK Hedmark/Oppland.
Tjener penger på utleie
Mens bransjen holder igjen for lærlingeplasser er det mange firmaer som tjener penger på å leie ut elektrikere hentet inn fra utlandet.