Heltidsstudenter for verdiskaping

- innholdet kan være utdatert

Forlenget studiefinansiering


Budsjettforslaget om 11 måneders studiefinansiering er et viktig skritt i riktig retning. Ved å investere i heltidsstudenten, vil man investere i økt kunnskap for fremtidens verdiskapere. Nå må Erna og den nye regjeringen levere. Gi oss det kunnskapssamfunnet politikerne har snakket så varmt om i mange år!


Studiestøtten har ikke fulgt den generelle prisutviklingen i Norge. Etterslepet er betydelig, og hindrer studenter i å leve fullverdige liv. De aller fleste trenger støtte fra ekstraarbeid eller foreldre.


Tilbake til heltidsstudenten


Spørsmålet om studiestøtte er et spørsmål om lik rett til utdanning. Spørsmålet om lik rett til utdanning er et spørsmål om hvilket samfunn vi ønsker. Studenter i LO ønsker et inkluderende samfunn der alle har de samme mulighetene.


Det samfunnet vi har i dag stiller sterkere krav til de pengesvake enn til de pengesterke studentene. Lånekassen som et kraftig politisk verktø,y kan brukes for å sidestille de to gruppene og skape en reell lik rett til utdanning. For å skape denne like retten må man prioritere å bruke det verktøyet man har, og skape en studiestøtte man kan leve av. Vi må få heltidsstudenten tilbake.


I Solberg-regjeringens politiske plattform står det at de vil “møte denne utfordringen ved å prioritere investeringer i utdanning og kompetanse, slik at vi kan omsette kunnskap til verdiskaping”. LOs studenter mener investeringen må gjøres i dem som skal stå for verdiskapingen: studentene. En studiestøtte man kan leve av, vil legge til rette for at flere kan fullføre utdanningen og komme raskere i verdiskapende arbeid.


For å sikre heltidsstudenten, inviterer vi LO-studenter derfor Solberg-regjeringen til å sette studiestøtten til 1,5G (G = grunnbeløpet i folketrygden).


I tillegg til kravet om økt studiestøtte, står LO-studentene samlet bak kravet om flere studentboliger.


Flere studentboliger


LOs studenter krever at Solberg-regjeringen viderefører og utvider den nåværende studentboligpolitkken. Ved å bygge 1 300 nye studentboliger i 2014, vil man lette presset i det øvrige boligmarkedet og bidra til å dempe studenters boutgifter.


Det er da en forutsetning at bygg og drift av studentboliger fremdeles er studentsamskipnadenes ansvar, og at ikke disse oppgavene overlates til profittsøkende og fordyrende private aktører. Dette er også et krav fra studentenes egne representanter i Norsk studentorganisasjon.


Jan Godfrey, leder Studentutvalget Industri Energi


Kyle André Hagen Tsigakis, leder FO-Studentene


Christina Beck Jørgensen, leder Fagforbundets Ungdom


Asghar Ali, forbundssekretær El & IT Forbundet


Kjetil Holm Klavenes, kommunikasjonsrådgiver FLT


Finn Olav Haga, forbundssekretær NTL


Trude Nordeng Rougnø, forbundssekretær MFO


Anne Finborud, leder SL


Vidar Hovland, 2. nestleder HK Ungdom


Benedikte Linge, studentrepresentant NMT