Helse og skiftarbeid i petroluemsindustrien

Publisert: 26.09.13

– innholdet kan være utdatert

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at offshoreansatte rapporterer god mental helse og relativt høy grad av opplevd mestring av arbeidet.

De kvinnelige offshoreansatte rapporterer bedre mental helse enn sine mannlige kollegaer, i tillegg til høyere grad av opplevd mestring av arbeidet.

STAMI inviterer til gratis frokostseminar, trykk for påmelding.

På frokostseminaret presenteres resultatene i Cathrine Haugene Ljosås doktorgradsavhandling “Shift work in the Norwegian petroleum industry: work-home interference, mental distress and mastery of work”.

Les mer om avhandlingen.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.