Helikoptre må gi verdiskaping

- innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for uttalelsen er regjeringens nært forestående valg av nye redningshelikoptre.
-Anskaffelsen av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King, som har tjent oss godt i 40 år, antas å koste Norge nærmere 17 milliarder norske kroner. Det er derfor åpenbart at man må arbeide for at noe av dette føres tilbake til det norske samfunnet i form av verdiskaping, fsier Hans Christian Gabrielsen.
Les mer på lo.no.