Har likt å være i striden

Publisert: 20.10.14

– innholdet kan være utdatert

Selv er han fornøyd med å være ferdig med arbeidslivet, og at han nå kan konsentrere seg om familie, praktisk arbeid i hus og hytte og å holde seg i god fysisk form. 

Ragnar Gregersen ble ansatt som distriktssekretær i NEKF, distrikt Vestfold i 1985. I 1994 ble han valgt til leder av arbeidslivsavdelingen i NEKF. To år senere var Ragnar svært sentral i den åtte uker lange streiken for retten til etter- og videreutdanning, som NEKF organiserte sommeren 1996. Etter sammenslåingen med Tele- og Dataforbundet i 1999, fortsatte Ragnar som forbundssekretær i Utviklingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

NEKF

Ragnars innsats i EL & IT Forbundet, og i forløperen NEKF, er sterkt knyttet opp til arbeidet med etter- og videreutdanning. Det arbeidet gjelder både i eget forbund, i LO-sammenheng og i faglige råd og utvalg ellers. I en årrekke var Ragnar EL & IT Forbundets representant og sjef med stor S i faglig råd for elektrofag. 

Den siste store oppgaven for Ragnar ble det årelange arbeidet med FKE-saken. (Kompetanse- og kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk), som endte med at en ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) trådte i kraft 1. juli 2013.  

Pådriver og kriger

– Du har vært en ener i fagbevegelse når det gjelder fagopplæring og mye kompetanse forsvinner nå ut av forbundet, sa forbundsleder Hans O. Felix, som takket Ragnar for all hjelp og støtte, ikke minst i arbeidet med FEK.

Ragnars egenskaper som pådriver, stayer og kriger ble også nevnt i takketalene. Hovedpersonen selv er ikke overdrevent glad i markeringer, men satte pris på oppmerksomheten denne gangen. Han unnlot imidlertid ikke å påpeke at selv om EL & IT Forbundet holder fagutdanningsfanen høyt, står det ikke like bra til i andre LO-forbund.

Etterlyser større engasjement

– Det er blitt dårligere og dårligere i LO med årene og jeg er irritert over at fagbevegelsen ikke står sterkere bak den norske fagutdanningen, sa Gregersen, som innrømmet at han har likt å være i «krigen».

– Jeg liker en skikkelig diskusjon og det har det blitt mange av opp gjennom årene, sa pensjonisten.

Foto og tekst: Nettverk.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.