Har likt å være i striden

- innholdet kan være utdatert

Selv er han fornøyd med å være ferdig med arbeidslivet, og at han nå kan konsentrere seg om familie, praktisk arbeid i hus og hytte og å holde seg i god fysisk form. 
Ragnar Gregersen ble ansatt som distriktssekretær i NEKF, distrikt Vestfold i 1985. I 1994 ble han valgt til leder av arbeidslivsavdelingen i NEKF. To år senere var Ragnar svært sentral i den åtte uker lange streiken for retten til etter- og videreutdanning, som NEKF organiserte sommeren 1996. Etter sammenslåingen med Tele- og Dataforbundet i 1999, fortsatte Ragnar som forbundssekretær i Utviklingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

NEKF


Ragnars innsats i EL & IT Forbundet, og i forløperen NEKF, er sterkt knyttet opp til arbeidet med etter- og videreutdanning. Det arbeidet gjelder både i eget forbund, i LO-sammenheng og i faglige råd og utvalg ellers. I en årrekke var Ragnar EL & IT Forbundets representant og sjef med stor S i faglig råd for elektrofag. 
Den siste store oppgaven for Ragnar ble det årelange arbeidet med FKE-saken. (Kompetanse- og kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk), som endte med at en ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) trådte i kraft 1. juli 2013.  

Pådriver og kriger


– Du har vært en ener i fagbevegelse når det gjelder fagopplæring og mye kompetanse forsvinner nå ut av forbundet, sa forbundsleder Hans O. Felix, som takket Ragnar for all hjelp og støtte, ikke minst i arbeidet med FEK.
Ragnars egenskaper som pådriver, stayer og kriger ble også nevnt i takketalene. Hovedpersonen selv er ikke overdrevent glad i markeringer, men satte pris på oppmerksomheten denne gangen. Han unnlot imidlertid ikke å påpeke at selv om EL & IT Forbundet holder fagutdanningsfanen høyt, står det ikke like bra til i andre LO-forbund.

Etterlyser større engasjement


– Det er blitt dårligere og dårligere i LO med årene og jeg er irritert over at fagbevegelsen ikke står sterkere bak den norske fagutdanningen, sa Gregersen, som innrømmet at han har likt å være i «krigen».
– Jeg liker en skikkelig diskusjon og det har det blitt mange av opp gjennom årene, sa pensjonisten.
Foto og tekst: Nettverk.