Har du pensjon fra første krone?

- innholdet kan være utdatert

Mange av oss tror at vi automatisk får pensjon av all lønna vi tjener. Slik er det dessverre ikke. En del ansatte må arbeide mange arbeidstimer før opptjeningen starter. Og en del ansatte er faktisk mange: Det gjelder omtrent én million arbeidstakere.

Opptjening fra 1G – hvorfor er det urettferdig?Det er ikke uvanlig å ha en pensjonsordning der opptjening ikke starter før man har tjent 1G (Grunnbeløpet i Folketrygden) for tiden 96 883 kroner.

Tjener du godt, merker du kanskje ikke så godt at du «mister» pensjonsopptjening på de første hundre tusen. Har du en deltidsstilling og tjener 200 000 kroner, så får du ikke pensjonsopptjening på halve lønna di.

Dette er urettferdig og bidrar til økte sosiale forskjeller!

Finn ut om hvordan regelen slår ut for deg:Arbeider du i stat eller kommune (offentlig sektor), har du pensjon for all lønn fra dag én.

I det private næringsliv er det ulike regler og store variasjoner. I private bedrifter er det mange som ikke får pensjon fra første krone. Spesielt i servicebransjen.

Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale, kan det være lokale avtaler som gir deg opptjening av pensjon fra første krone. Det må du som ansatt selv finne ut av. Det kan stå i ansettelseskontrakten, men personalansvarlig gir deg svar.

Noen tariffavtaler gir medlemmer rettigheten til opptjening for hver krone, men slettes ikke alle. Også for deg som er organisert er det lurt å sjekke bedriftens pensjonsavtale. Spør personalansvarlig eller dine lokale tillitsvalgt.

EL og IT Forbundet vil at alle skal tjene opp pensjon fra første krone.  Det er rettferdig og bra både for den enkelte, bedriften og for samfunnet.  Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety mye for dem med lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon. Dette omfatter svært mange kvinner i privat sektor.

Kronikk om pensjon av Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.