Handelsavtale framfor EØS-avtale

- innholdet kan være utdatert

I dag legger et regjeringsoppnevnt utvalg som har gjennomgått EØS-avtalen og andre avtaler med EU, fram som Europautredning. I forkant av dette presenterte ledelsen i prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» en meningsmåling fra Sentio. Tre store LO-forbund, Nei til EU og flere bondeorganisasjoner er blant aktørene i prosjektet.

Mangler kunnskap


Meningsmålingen bekrefter standpunktene fra en tilsvarende undersøkelse i november. Av dem som har gjort seg opp en mening ønsker 46 prosent en handelsavtale med EU. 24 prosent svarer at de foretrekker dagens EØS-avtale. Hele 30 prosent har ikke gjort seg opp en mening. De aller fleste av disse svarer at de har for lite kunnskap om EØS og alternativene som kan tenkes i stedet for avtalen.
– Meningsmålingen viser et klart ønske om å se på alternativene. Dette må sentrale politikere ta inn over seg. Den viser at det er et stort kunnskapshull å fylle. Mye taler også for at en handelsavtale er veldig uklar for folk, uttaler prosjektleder Sigbjørn Gjelsvik.

For langt


– Avtalen har gått for langt innenfor arbeidsområdet når faglige rettigheter og kollektivavtaler blir berørt. Mange i prosjektet mener at avgjørelser i overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen også har skapt negative virkninger, sier leder for styringsgruppa i ”Alternativer til EØS”, Jan Olav Andersen.
Ifølge Andersen, som også er forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, har EØS-avtalen gjennom årenes løp blitt veldig omfattende. De fire dommene fra EU-domstolen har dessuten bidratt til en helt ny virkelighet som åpner for sosial dumping.
Det er derfor ikke noen tilfeldighet at arbeidstakerorganisasjonene har engasjert seg aktivt i prosjektet. Vikarbyrådirektivet, energi, hjemfall, likestilling, alkohol- og distriktspolitikk er andre stikkord for områder der EUs interesser ikke har sammenfalt med norske.

Dårlig forhandlingsposisjon


– Fra norsk side er det blitt utvist manglende forhandlingsstyrke gjennom snart 20 år. Når utgangspunktet er at det ikke finnes noe alternativ til EØS, blir det en dårlig forhandlingsposisjon, mener Andersen.
– En mer aktiv bruk av reservasjonsretten og større tydelig i forhold til ESA er andre muligheter som ikke er blitt tatt i bruk.
I begynnelse av mars skal prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» legge fram sin hovedrapport. Oppdraget er å beskrive alternativene.
– Vi har ikke ambisjoner om å samle alle aktører bak et felles standpunkt. Men vi er for å ha et sivilisert forhold til våre naboland og EU, sier Andersen.