Håndbok om innleie

Publisert: 09.05.12

– innholdet kan være utdatert

Etter forslag fra landstariffkonferansen 2011 for landsoverenskomsten for elektrofagene, vedtok Installasjonsutvalget at det skulle nedsettes et utvalg. Utvalgets oppgave er å iverksette aktiviteter/kampanjer angående faste stillinger kontra bruk av vikarer.

Oversikt over lover og regler

Ett resultat av utvalgets arbeid er en håndbok i forbindelse med innleie innen området til Landsoverenskomsten for elektrofagene. I håndboka finner dere oversikt over de sentrale lov- og avtalebestemmelser som regulerer innleie av arbeidskraft til bedriftene.

Huskeliste og sjekkliste

Det er også laget en ”huskeliste” over momenter som må tas opp med ledelsen når drøfting og forhandling om innleie foregår i egen bedrift. I tillegg har håndboka noen forslag til protokoller, samt en sjekkliste som skal utfylles når innleie er aktuelt.

Håndboka ligger på forbundets hjemmeside.

Utvalgets sammensetning

Utvalget har bestått av Jan Henrik Larsen, Nina Farnes-Hansen, Jonny Breivik, Geir Gjestad, Atle Rasmussen og Arne Nesheim.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.