Halv skatt i november

Publisert: 17.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Halvt skattetrekk før jul

"Skattedirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser med spørsmål om det er aktuelt å foreslå endringer i juletrekket for månedslønte. Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-2 skal halvt trekk skje i desemberlønnen.

Skattedirektoratet har igangsatt et arbeid med å endre forskriften for å åpne for at halvt trekk kan foretas i november måned, i stedet for desember måned. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt i tide for utbetaling av lønn i november inneværende år.

På bakgrunn av det igangsatte arbeidet med endring av forskriften vil Skatteetaten i 2015 ikke foreta noen kontroll eller sanksjonering av arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt trekk i november, i stedet for desember.»"

Lenke til direktoratets nettside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.