Halv skatt i november

- innholdet kan være utdatert

Halvt skattetrekk før jul«Skattedirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser med spørsmål om det er aktuelt å foreslå endringer i juletrekket for månedslønte. Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-2 skal halvt trekk skje i desemberlønnen.

Skattedirektoratet har igangsatt et arbeid med å endre forskriften for å åpne for at halvt trekk kan foretas i november måned, i stedet for desember måned. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt i tide for utbetaling av lønn i november inneværende år.

På bakgrunn av det igangsatte arbeidet med endring av forskriften vil Skatteetaten i 2015 ikke foreta noen kontroll eller sanksjonering av arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt trekk i november, i stedet for desember.»»

Lenke til direktoratets nettside.