Halv million skjermer rett i søpla

Publisert: 08.04.10

– innholdet kan være utdatert

På avfallsmottakene er det små fjell av TVer og monitorer. Etter at flatskjermene ble allemannseie har det blitt like vanlig å bytte TV som å bytte bukser. Før kunne vi ha TVen i ti år. Nå med nye krav til lyd- og bildekvalitet, og ikke minst størrelse bytter vi mye oftere. Det økte forbruket skaper selvsagt større miljøproblemer, som Elretur håndterer, sier Stig Ervik administrerende direktør i Elretur.

8300 tonn TVer og 3700 tonn monitorer kom inn i avfallssystemet til Elretur i 2009. I TVer og monitorer er det miljøfarlig glass og miljøgifter sommå tas ut og behandles. Mengden er faktisk en nedgang på 783 tonn fra 2008, som skyldes finanskrisen.

– 2009 er nok unntaket. Mengdene vil nok øke i 2010. Derfor må disse produktene som utgjør nesten 20 prosent av totalmengden vi samler inn håndteres. Av de 62 000 tonn elektrisk avfall som samles inn blir over 90 prosent gjenvunnet. En liten andel går faktisk til ombruk, mens 80 prosent av materialene blir gjenvunnet og 10 prosent blir brukt til energi. Materialene blir verdifulle råvarer som kan brukes på nytt, og energien varme og strøm, sier Ervik.  

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.