Hafslund med miljøanlegg

Publisert: 02.03.10

– innholdet kan være utdatert

I 2007 fikk Hafslund Miljøenergi oppdraget å etablere et anlegg basert på energiutnyttelse av avfallsbasert brensel på Borregaards industriområde i Sarpsborg. 1. mars åpnes anlegget som er gitt navnet Hafslund Miljøenergi – Borregaard Waste to Energy, eller HME-BWtE i kortform.

Produksjonskapasiteten er på rundt 230 GWh damp, og anlegget bortimot halverer Borregaards bruk av tungolje. CO2-utslippet reduseres med cirka 70.000 tonn i året.

Anlegget har hatt en investeringsramme på brutto 500 millioner kroner og mottar 82 millioner kroner i støtte fra Enova. Det er i stor grad benyttet norskutviklet teknologi, og det er etablert ti nye årsverk på anlegget.

Les mer på Hafslund.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.