Hafslund kjøper seg inn i Energibolaget

- innholdet kan være utdatert

Hafslund mener at utviklingen i Norden går mot et felles sluttbrukermarked for strøm.
Hafslund ønsker derfor gjennom investering i EBS å posisjonere seg ifor et fremtidig nordisk strømmarked, og betrakter EBS som et svært spennende selskap. EBS har de siste årene vist en solid kundevekst og gode resultater. EBS er et frittstående strømssalgsselskap med cirka 190.000 kunder i Finland og Sverige.
Kjøpet er betinget av godkjenning av konkurransemyndighetene i Sverige, skriver Hafslund i en pressemelding.