Hafslund kjøper Gôta Energi

Publisert: 25.05.10

– innholdet kan være utdatert

Utviklingen i Norden går mot et felles sluttbrukermarked for strøm. Hafslund ønsker gjennom kjøpet av Göta Energi å posisjonere seg videre for det framtidige nordiske markedet, og vurderer Göta Energi som et solid selskap med gode vekstmuligheter.

– Vi er godt fornøyd med å få muligheten til å kjøpe hele selskapet. Hafslund har tidligere vært inne på eiersiden i Göta Energi, men da uten de industrielle mulighetene som et 100 prosent eierskap gir. Derfor ser vi nå fram til å utvikle selskapet videre. Göta Energi vil bli en viktig bidragsyter for å styrke Hafslunds posisjon i Norden, sier konserndirektør for Hafslund Marked, Kari Ekelund Thørud.

– Vi selger Göta Energi fordi vi ønsker å fokusere på Öresundsregionen og utvikle varemerket Öresundskraft. Salget medfører også at vi fristiller kapital for satsingene våre på områder som vindkraft, biogass og elkjøretøy, sier konsernsjef i Öresundskraft, Anders Östlund.

Göta Energi har de siste årene hatt positiv kundevekst, og Hafslund ser potensial for å utvikle lønnsomheten i selskapet videre.

Hafslund kjøpte tidligere i år 49 prosent av Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS), og til sammen har Göta Energi og EBS cirka 250 000 strømkunder i Sverige og Finland. Samlet pris for aksjene i selskapene er om lag 210 millioner kroner.

Kjøpet er betinget av godkjenning av konkurransemyndighetene i Sverige.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.