– Grunn til å være bekymret

Publisert: 25.08.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

ESA mener at Høyestretts-dommen er i strid med EØS-avtalen.

Dette får betydning også for allmenngjøringen av Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK), der det ligger inne bestemmelser om kost og losji. Formuleringene her er helt lik andre tariffavtaler som er blitt allmenngjort, skriver Frifagbevegelse.

Forbundslederen er ikke direkte overrasket over ESAs konklusjon.

– Dette bekrefter den bekymringen vi har hatt lenge. EØS-avtalen har en stor potensiell innvirkning på norsk arbeidsliv, og jeg er derfor ikke overrasket over at ESA nok en gang kommer på banen i spørsmål som angår norsk arbeidsliv, sier Andersen.

Viktig landsmøte

Han tror denne saken kan få betydning for utfallet av EØS-saken på Fellesforbundets landsmøte senere i høst. Tre LO-forbund har til nå vedtatt at Norge skal si opp EØS-avtalen, og erstatte den med en handelsavtale. EL & IT Forbundet gjorde sitt nei-vedtak på forbundets landsmøte i mars.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.