– Grunn til å være bekymret

- innholdet kan være utdatert

ESA mener at Høyestretts-dommen er i strid med EØS-avtalen.

Dette får betydning også for allmenngjøringen av Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK), der det ligger inne bestemmelser om kost og losji. Formuleringene her er helt lik andre tariffavtaler som er blitt allmenngjort, skriver Frifagbevegelse.

Forbundslederen er ikke direkte overrasket over ESAs konklusjon.

– Dette bekrefter den bekymringen vi har hatt lenge. EØS-avtalen har en stor potensiell innvirkning på norsk arbeidsliv, og jeg er derfor ikke overrasket over at ESA nok en gang kommer på banen i spørsmål som angår norsk arbeidsliv, sier Andersen.

Viktig landsmøteHan tror denne saken kan få betydning for utfallet av EØS-saken på Fellesforbundets landsmøte senere i høst. Tre LO-forbund har til nå vedtatt at Norge skal si opp EØS-avtalen, og erstatte den med en handelsavtale. EL & IT Forbundet gjorde sitt nei-vedtak på forbundets landsmøte i mars.