Gratulerer til Jens og Truls!

Publisert: 02.04.14

– innholdet kan være utdatert

– EL & IT Forbundet vil gratulere Jens med jobben som ny generalsekretær og Truls med gjensynet med Stortinget. Det er bra at vi har stortingsrepresentanter med bakgrunn fra forbundet og fagbevegelsen, sier Forbundsleder i EL & IT Forbundet Hans O. Felix.

Siden Jens Stoltenberg har blitt utnevnt som ny generalsekretær fra 1. oktober vil han fratre stortingsplassen sin. Truls, som er 1. vara på Arbeiderpartiets stortingsliste fra Oslo, vil da ta hans plass i Stortinget.

– Jeg får med meg den beste sesongen i everksbransjen, sommeren, og høsten og budsjettarbeid på stortinget, sier Wicholm.

For tiden jobber han som montør i Infratek.

– Akkurat nå driver vi å skjøter om høyspent på pilestredet. Mye av kabelnettet i Oslo skal oppgraderes til 132 kv og da er det mye jobb som skal gjøres, sier Wikcholm. Jeg var også veldig klar for å gjøre en jobb i klubben igjen, men nå får vi se hvor hensiktsmessig det er at jeg går inn i styret. Uansett kommer jeg til å engasjere meg i fagforeningen fremover.

Gjensyn med Stortinget

Truls Wickholm er medlem av EL & IT Forbundet, og viste et stort engasjement for fagligpolitiske saker som Stortingsrepresentant i perioden 2005-2013.

– Det blir veldig spennende å komme tilbake til Stortinget. Jeg stilte til valg fordi jeg ville inn på Stortinget. Samtidig har det vært spennende å begynne som montør igjen. Sjekke om man egentlig kan noe av yrket sitt. Foreløbig går det bra.

Kjempe mot regjerignen

– Det har vært litt frustrerende å sitte på sidelinjen og se på den politikken som føres nå. Ingen ting skjer i kampen mot sosial dumping. Det blir færre barnehageplasser og kontantstøtte gjennomføres. Det i kombinasjon med det håpløse forslaget om reservasjonsretten er dårlig likestillings politikk. Regjeringen er i ferd med å ta landet i feil retning of jeg er veldig klar for å komme inn på Løvebakken for å kjempe i mot.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.