Godt språk ga lavere sykefravær

Publisert: 09.11.10

– innholdet kan være utdatert

– Problemet er ikke bare mangel på språk, men like mye mangel på forståelse av hva ordene betyr, sier Dobak. Som eksempel trekker hun frem begrepet dialog, som er helt sentralt i forebygging og oppfølging av sykmeldte.

– Det at arbeidsgiver og medarbeider skal møtes som like parter, og at begge skal bidra med forslag til tiltak på lik fot, er ukjent utenfor de nordiske landene, forteller hun.

Lønn for språket

Norskopplæring i arbeidstida er blitt en suksess ved Grand Hotel i Oslo. – Opplæringen er verdifull for deltakerne, både på og utenfor jobben. Den styrker arbeidsmiljøet vårt og skaper god integrering, sier HR-sjef Jenny Førde Aarskog.

Trettifire ansatte har i en periode gått på kurs to ganger i uken for å lære seg bedre norsk.  Mange har i etterkant av kurset blitt flinkere og mer bevisst på å se norsk tv og lese norske aviser.

– Nå er terskelen for å tørre og snakke norsk lavere. For eksempel er det enklere for mange å stille spørsmål på norsk på avdelingsmøtene, uten å føle at det er flaut eller skummelt. Det er et stort fremskritt og inspirerende for oss alle. Vi andre støtter dem ved å holde oss til norsk og begrense bruken av engelsk, sier Aarskog.

Les mer om språkopplæring og sykefravær på Idebanken.org.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.