– Godt rødgrønt budsjett

Publisert: 14.10.13

– innholdet kan være utdatert

Det mener leder i EL & IT Forbundet, Hans O. Felix. Forbundslederen viser blant annet til:

 • Statnett tilføres 3 250 millioner kroner i egenkapital, at det ikke tas ut utbytte for 2013 og at det kun skal tas ut 25 prosent utbytte for regnskapsårene 2014-2016. Årsaken er de store reinvesteringer og nybygg som Statnett skal gjøre på sentralnettet.
 • 150 millioner kroner til ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging som skal sikre alle landets husstander et tilbud med god kvalitet. Det er Post- og teletilsynet som skal forvalte tilskuddsordingen.
 • 60,1 millioner kroner til post- og telekommunikasjon totalt sett, samt kjøp av post- og banktjenester for 320 millioner kroner.
 • 12 millioner til styrking av Arbeidstilsynet for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet. 
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Arbeidstilsynet styrkes med fire millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av kjemisk eksponering i norsk arbeidsliv. Styringen av Arbeidstilsynet er en videreføring fra 2013-budsjettet.
 • Fem milliarder kroner til fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Avkastningen skal brukes til regjeringens energi- og klimateknologisatsing som forvaltes av Enova.
 • Studenter får utdanningsstøtte i 11 måneder mot hittil i ti måneder, samt at utdanningsstøtten skal prisjusteres. Støtten økes dermed med over 11 000 kroner i året 2014-2015.
 • 100 millioner kroner til etablering av flere studentboliger-
 • Det skal opprettes 400 nye studieplasser i 2014 innen blant annet ingeniørutdanning, maritim utdanning, rettsvitenskap og medisin.
 • Regjeringen foreslår også milliardbeløp til rehabilitering og nybygg av forsknings- og undervisningsbygg.
 • Dessuten vil avtroppende regjering at det skal satses på ulike tiltak mot arbeid for personer med funksjonsnedsettelser (51 millioner), gi barn i lavinntektsfamilier mulighet for aktivitet og deltakelse som bidrag mot barnefattigdom (140 millioner) og å øke tiltaksplasser for å styrke innsatsen for personer med nedsatt ervervsevne.
 • Det er ikke budsjettert med utbytte fra Statkraft. Bakgrunnen er at selskapet i 2013 har realisert et betydelig tap ved salg av E.ON-aksjer.

  Les ytterligere kommentarer på nettsiden til Nettverk.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.