Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Publisert: 14.10.15

– innholdet kan være utdatert

Det finnes i dag ingen ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring. Mange med fagopplæring fra utlandet har derfor problemer med å få jobber som samsvarer med den kompetansen de har. 

Regjeringen innfører en ordning der NOKUT kan godkjenne utenlandsk fagopplæring som likestilt med tilsvarende norsk fag- eller svennebrev. Forslaget gjelder også nordmenn som har tatt fagopplæring i utlandet.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.