Gode tips for årets sommerjobb

Publisert: 01.06.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Skal du ha, eller kjenner du noen som skal ha sommerjobb? Her er noen gode tips.

Mange unge møter arbeidslivet for første gang i en sommerjobb. Ofte er de bare glade for å ha fått en jobb og tør derfor ikke stille krav til sjefen. Det viser resultatene av de årlige sommerpatruljene som LO-ungdom har rundt i landet.

Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, lønn og oppsigelsestid. Avtalen er også viktig om du skader deg, slik at det blir et forsikringsoppgjør.

  • Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
  • Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
  • Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre.
  • Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Er du under 18 år og arbeider mer enn 4 1/2 time daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter.
  • Les arbeidsavtalen nøye og ta det opp med arbeidsgiver om du finner punkter som du finner urimelige eller ikke forstår.
  • Ikke skriv under på en nulltimersavtale.
  • Be om attest når du er ferdig med jobben. Det kommer godt med neste gang du søker sommerjobb eller ønsker å dokumentere erfaringen.
  • Du har rett på feriepenger i tillegg til lønnen – uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Her skal vanlig lønn, tillegg og overtid regnes med. Det er ikke lov å legge inn feriepenger som en del av lønnen, den skal utbetales når du slutter hos arbeidsgiveren. Du kan også inngå en avtale om at feriepengene skal utbetales neste år, om dette er noe du ønsker.
  • Med frikort kan du tjene opptil kr. 55 000 kroner før du må betale skatt. Les mer på Skatteetaten.

LOs sommerpatrulje er tilgjengelig hele sommeren. Den kan hjelpe deg med å få en god start på arbeidsforholdet. Ring 810 01 999.

LO tilbyr studentmedlemskap til 250 kroner halvåret. Hvis du går på videregående har du gratis medlemskap.

Les mer om sommerjobb på Arbeidstilsynets nettside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.