God oppslutning om fanemarkering

Publisert: 03.06.10

– innholdet kan være utdatert

Demonstrantene overleverte i dag et brev til Stortinget, ved Arbeids- og sosialkomiteen. Der krever de at forslaget endres slik at det ikke vil bli noen samordning mellom oppsatt tjenestepensjon og privat AFP. I tillegg krever de et grunnlovsvern for all opptjent pensjon, skriver Nettverk.

Omfatter hele offentlig sektor

Regjeringens forslag innebærer nemlig også en ekstra innstramning, og den vil gjelde for alle i offentlig sektor. Innstramningen går ut på at alle opptjente pensjonsrettigheter skal levealdersjusteres, noe både LO, YS, Unio og Akademikerne mener er et brudd i forhold til fjorårets resultat i lønnsoppgjøret.

Skal ikke skje

Saksordfører Steinar Gullvåg i Stortingets arbeids- og sosialkomité lovet i dag at forslaget, slik det oreligger, ikke blir vedtatt av Stortinget.. Gullvåg var mottaker av brevet fra de fagorganiserte.

– Det er tett dialog med alle berørte parter, inklusiv LO, om denne saken, forsikret Steinar Gullvåg.

Godt representert

Tillitsvalgte og medlemmer fra EL & IT Forbundet var godt representert blant dem som protesterte mot samordningsforslaget, bl.a fra Relacom, Geomatikk, Umoe IKT, Telenor-klubber, ErgoGroup mv.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.