God løsning for de bosniske linjearbeiderne

Publisert: 19.09.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I forrige uke avdekket Statnett flere svært alvorlige forhold i arbeidskontraktene til 22 bosniske arbeidere hos en av entreprenørene på ett av selskapet prosjekter. Mandag meldte en bosnisk nettavis at montørene kommer til å bli sagt opp av sin arbeidsgiver i Bosnia, UMEL.

EL og IT Forbundet reagerte sterkt på saken, og tok i bruk sitt internasjonale nettverk av fagforeninger for å ivareta montørenes rettigheter. Statnett reagert også raskt, og nå kommer det fram av en pressemelding fra selskapet at saken har fått en god løsning.

Underentrepenøren Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til UMEL, og lover videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction. De vil også få rettshjelp til å løse seg fra kontrakten med UMEL. Valard hever sin kontrakt med selskapet.

 – Dette er en rettferdig løsning. Vi er veldig glad for at arbeiderne får det de har krav på, og berømmer Statnett for å ha reagert resolutt da de slavelignende kontraktene ble avslørt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.