God jul og godt tillitsvalgtår!

Publisert: 17.12.18

– innholdet kan være utdatert

LO-kongressen vedtok at 2019 skal være tillitsvalgtsåret. Det skjedde etter forslag fra EL og IT Forbundet. Nå er både vi og resten av LO i gang med å planlegge aktivitetene.

Jeg håper at vi oppnår minst tre ting med prosjektet: De tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes, de får anerkjennelse for jobben som gjøres og vi synliggjør betydningen av funksjonen.

Et raskt tilbakeblikk på 2018 viser hvor viktig våre tillitsvalgte er. Heismontørene i Orona fikk landsdekkende tariffavtale, men måtte streike i to måneder. Våre medlemmer i Traftec i Rogaland har streiket siden 18. juni og står hardt på for det samme kravet.

EL og IT Forbundet har gjennomført en verveuke, og ved utgangen av september hadde vi over 2 500 nye medlemmer og tariffavtaler i 52 nye bedrifter. Telenor måtte stanse ulovlig overvåkning av rundt 400 av sine ansatte på kundeservice. Stortinget vedtok innstramminger i innleie-reglene. LOs sommerpatrulje besøkt flere tusen bedrifter, og både oppdaget og rettet opp flere lovbrudd enn tidligere. Vi vant flere viktige seire i Arbeidsretten og fikk stanset flere usaklige oppsigelser av våre medlemmer. Listen kunne vært enda lengre.

Poenget mitt er at ingenting av dette hadde vært mulig uten initiativ, kompetanse og stå på-vilje hos de tillitsvalgte som var involvert i sakene. Derfor er det velfortjent med et prosjekt som anerkjenner de tillitsvalgtes innsats, og som viser fram hva de betyr både for våre medlemmer og samfunnet forøvrig.

Samtidig hører vi historier om tillitsvalgte som får dårligere vilkår, og at rollen kan være krevende og ensom. Mange får lite tid til å utføre vervet og må kjempe hardt for å delta på nødvendige kurs og samlinger. Ofte må de sitte i tøffe nedbemanningsprosesser. Det er en kjempeviktig jobb, men gir selvsagt ingen god følelse når det betyr at kolleger mister inntekten. Mange ryker uklar med ledelsen, selv om konflikten er helt fair. En Fafo-undersøkelse fra 2015, utført blant LOs tillitsvalgte, viste at nesten hver femte tillitsvalgte har vært utsatt for plaging eller ubehagelig erting i løpet av året. To tredeler av disse har vært utsatt for dette fra sine ledere.

Derfor er tillitsvalgtåret nødvendig for å bedre vilkårene for utførelsen av vervet.

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det kom ikke av seg selv, og våre tillitsvalgte er en helt avgjørende forutsetning for at det fortsatt skal være slik. Jeg håper derfor at tillitsvalgtåret gir gode resultater. Ikke minst håper jeg på gevinster som varer langt utover 2019.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Jan Olav Andersen
Forbundsleder

 

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.