Globaliseringskolen:Bli en brobygger

- innholdet kan være utdatert

Globale utfordringer krever globale løsninger. Fagbevegelsen kan ikke drive effektivt arbeid uten internasjonal kommunikasjon og internasjonalt samarbeid. Målet med skolen er å bygge bro mellom naboer, for å fordype seg i disse utfordringene, for å sammenlikne de ulike faglige kulturene og for å utforske fellesløsninger. 

Globaliseringskolen er et tilbud til tillitsvalgte på alle nivåer, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å utforske internasjonale relasjoner. Det kan være:


Søknadsfristen er 8. mars 2012. 


Les mer på toppskolering.aof.no.