Gledelige sykefraværstall

Publisert: 22.03.12

– innholdet kan være utdatert

– Den positive utviklingen i sykefraværet gir oss ekstra motivasjon i sykefraværsarbeidet og synliggjør viktigheten av en sterk IA-avtale, sier LO-leder Roar Flåthen.

– Partene har lagt ned en solid innsats i årene som har gått, og jeg håper nå vi framover vil se enda flere og enda bedre resultater av våre felles anstrengelser. Et godt og inkluderende arbeidsliv handler om menneskers hverdag. Vi kan aldri bli gode nok på inkludering, opplæring og oppfølging, sier Flåthen.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.