Gledelig bevissthet om elektroarbeid

- innholdet kan være utdatert

Hele 87 prosent liker ikke svart elektro-arbeid. De vil ha faktura og lovlig dokumentasjon for arbeidet som utføres av elektrikere. 

– Det er gledelig, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i NELFO.

For NELFO er elsikkerhet og bekjempelse av svart arbeid prioriterte områder. I undersøkelsen oppgir 60 prosent at det viktigere å bruke «hvit» arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid.

At over halvparten av de spurte i undersøkelsen ikke vil bruke svart arbeidskraft (sosial dumping), henger antagelig sammen med at elektrisk arbeid krever streng dokumentasjon ved bygging og renovering av bygg. 

Det er derfor beklagelig at de spurte ikke har samme holdning til alt håndverksarbeid. Det betyr at forbrukere har et mer lempfeldig forhold til sosial dumping  og svart arbeid når det gjelder andre håndverkere, eller andre yrkesgrupper, man bruker.