Gledelig bevissthet om elektroarbeid

Publisert: 05.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Hele 87 prosent liker ikke svart elektro-arbeid. De vil ha faktura og lovlig dokumentasjon for arbeidet som utføres av elektrikere. 

– Det er gledelig, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i NELFO.

For NELFO er elsikkerhet og bekjempelse av svart arbeid prioriterte områder. I undersøkelsen oppgir 60 prosent at det viktigere å bruke "hvit" arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid.

At over halvparten av de spurte i undersøkelsen ikke vil bruke svart arbeidskraft (sosial dumping), henger antagelig sammen med at elektrisk arbeid krever streng dokumentasjon ved bygging og renovering av bygg. 

Det er derfor beklagelig at de spurte ikke har samme holdning til alt håndverksarbeid. Det betyr at forbrukere har et mer lempfeldig forhold til sosial dumping  og svart arbeid når det gjelder andre håndverkere, eller andre yrkesgrupper, man bruker.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.