Glede over ny EU-dom

Publisert: 16.02.15

– innholdet kan være utdatert

Domstolsavgjølrelsen er en motsats til den svenske Laval-dommen. Den nye dommen får konsekvenser i Norge og gjør arbeidet både enklere mot sosial dumping og for å opprettholde norsk tarifflønn.

– Domstolen har ikke tatt hensyn til råd fra Generaladvokaten som ville ha betydd en svært restriktiv forståelse av Laval-dommene og av det nasjonale handlingsrom som foreligger innenfor direktivet, sier LO-advokat Håkon Angell.

Les hele saken på Frifagbevegelse.

Fakta om saken:

Det finske elektrikerforbundet har gått til sak mot det polske firmaet Elektrobudowa Spółka Akcyjna, for å få dem til å betale sine ansatte etter den finske allmenngjorte tariffen.

Laval-dommen er en dom der svensk fagbevegelses boikott av det latviske firmaet Laval un Partneri i 2005 ble kjent ulovlig.

Verftsdommen er dommen der Høyesterett har bestemt at allmenngjøring av reise, kost og losji, utenbystillegget og arbeidstid er lovlig.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.