Gjenvalgt i NNN

Publisert: 11.04.13

– innholdet kan være utdatert

Anne Berit Aker Hansen fra sjokoladeindustrien, Oslo ble gjenvalgt som 1. nestleder. Kjell Mjaatvedt fra meierisektoren i Hordaland ble valgt som 2. nestleder etter at han har vært hovedkasserer fram til nå. Mjaatvedt sitter fram til 1. juni 2014. Da går han av, og striden sto om hvem som skal overta etter han fra nevnte dato.

Seks forbundssekretærer

De forbundssekretærene som ble valgt inn i ledelsen er: Hans-Johan Dahl fram til han går av 8/10-2014. Deretter overtar Ann Solveig Sørensen som representerer fiskeindustrien i Finnmark.

Tilsvarende ble Eystein Gaare valgt fram til 20/9-14, da Asle Tronstad fra Sør-Trøndelag overtar. Andre forbundssekretærer som ble gjenvalgt er Bjørn Tore Kyllo, Ann Elise Hildebrandt og Grete Troset Salberg. Da Wilhelmsen var forbundssekretær, trengte valgkomiteen en ekstra runde på å innstille siste kandidat til forbundsledelsen. Valget falt på Stein Hagala fra meierisektoren i Møre og Romsdal.

NNN avslutter sitt landsmøte i dag. Les mer landsmøtet her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.