Giske besøker landsstyremøtet

- innholdet kan være utdatert

I løpet av de to møtedagene skal 63 delegater diskutere regnskap 2011, årsmelding 2011, LO-kongressen 2013, tariffoppgjøret 2012, FKE, den pågående vervekampanjen, forbundets organisasjonsprosjekt og EØS.
Giske innleder
Det er i forbindelse med punktet om EØS at næringsminister Trond Giske skal innlede. Avdelingsleder Jan Olav Andersen skal også innlede om samme tema. Andersen leder utvalget som utreder alternativet til EØS.
Dirigentbordet
De som er valgt av landsstyret til å lede og dokumentere møtet er Øivind Wallentinsen og Wenche Heimdal som er dirigenter og Hanne Notøy og Tore Haugland er sekretærer.