Gir Giske råd om framtida

Publisert: 16.06.10

– innholdet kan være utdatert

Nærings- og handelsminister Trond Giske har valgt ut 21 tillitsvalgte fra en rekke fagforbund og bedrifter til å delta i prosjektet. Representanter fra EL & IT Forbundet er forbundssekretær Bjørn Fornes og tillitsvalgt i Elektro4/ungdomsrepresentant i forbundsstyret, Anette Eriksen.

Prosjektet skal se på framtida for norsk nærings- og arbeidsliv. Ledere, forskere og tillitsvalgte i arbeidslivet skal jobbe sammen og reise en verdiskapingsdebatt – en diskusjon omkring Norges framtidige næringsliv.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.