Gir 800 000 til WorldSkills

- innholdet kan være utdatert

WorldskillsNorway skal utvikle yrkeskonkurranser som verktøy også i den videregående skole i samarbeid med noen fylkeskommuner og opplæringskontorer.
Ideen er å bruke yrkeskonkurransene for å bedre samarbeidet med næringslivet. Målet er å skape flere læreplasser, få flere elever til å gjennomføre den opplæringen de har begynt på, og å få flere unge til å velge yrkesfag.
Departementet gir samlet 15 millioner kroner til ulike prosjekter rundt i landet. I flere av prosjektene er LO én av samarbeidspartene.
Oversikt over prosjektene.