Gi unge en sjanse!

Publisert: 16.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Kampanjen er en del av partenes arbeid med Inkluderende Arbeidsliv, og det er et samlet arbeidsliv som står bak. Organisasjonene er enige i å ta sitt ansvar på alvor og synliggjøre hvordan de kan bidra til at flere unge som vil og kan jobbe kan komme i arbeid.

Det er organisasjonene LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke som sammen står bak kampanjen.

Kampanjen har en nettside der arbeidsgivere får informasjon om hvilke verktøy som ligger klare til bruk, og der de kan registrere sin interesse for å hjelpe unge inn i arbeidslivet.  Målet er å gjøre arbeidsgivere oppmerksomme på tiltak som gjør det enklere og tryggere å ansette unge uten jobb.

Facebook-kampanje

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.