Gi oss lokalpolitikere som viser muskler!

Publisert: 06.09.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Innlegget er skrevet av Steinar Rønningstad, distriktssekretær EL og IT Forbundet  Hedmark og Oppland. Det stod på trykk i Hamar Arbeiderblad, 06. september 2019.

Lokalpolitikken kan utgjøre forskjellen på sosial dumping eller ryddige forhold i arbeidslivet.

Jobben er viktig for våre liv. Den utgjør mange timer av hverdagen. Den gir oss inntekt, tilhørighet og et sosialt fellesskap. Alle skal få det de har krav på, og ingen skal utsettes for trusler mot helse, miljø og sikkerhet. Ordna forhold i arbeidslivet er også viktig for samfunnet som helhet.

Samfunnet svindles årlig for 28 milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet, ifølge NHO. Pengene kunne blitt brukt på skoler, sykehjem og veier. I tillegg betyr det urettferdig konkurransevridning, der de seriøse bedriftene blir taperne. Håndverksfagene trues. Slik vil du vel ikke ha det?

"Pengene kunne blitt brukt på skoler, sykehjem og veier"

Derfor bør arbeidslivspolitikken veie tungt ved lokalvalget. Norge har et godt arbeidsliv. Det skal vi være stolt av, og alle folkevalgte bør sette sin ære i at det fortsatt skal være slik for alle. Likevel hører vi altfor for mange historier om sosial dumping og urett. Det handler om lav lønn, lange arbeidsdager, livsfarlig sikkerhet og kummerlige boligforhold. De fleste politikere sier at dette er uakseptabelt, men ord er ikke nok. Tilsyn og koordinert innsats fra ansvarlige etater er gode virkemidler, men det trengs også lokalpolitikerne som viser handling.

Fylker og kommuner er store arbeidsgivere, og de sitter på mye makt gjennom sine innkjøp. Årlig gjør de innkjøp for over 240 milliarder. Ved å stille krav i sine innkjøp og avtaler med leverandører, kan lokalpolitikerne bidra til ordna forhold i arbeidslivet.

"Ved å stille krav i sine innkjøp og avtaler med leverandører, kan lokalpolitikerne bidra til ordna forhold i arbeidslivet".

Mange fylker og kommuner gjør det allerede, og erfaringene er at det virker. Oslo og Skien er to eksempler. Der stilles det blant annet krav om bruk av fast ansatte, tarifflønn mellom oppdrag dersom innleid arbeidskraft brukes, faglærte håndverkere og lærlinger. De krever også kun ett ledd i underentreprenørkjeden.

"Mange fylker og kommuner gjør det allerede, og erfaringene er at det virker".

Lillehammer krever tariffavtale hos sine leverandører. Trøndelag fylkeskommune vil ha en fast LO-kontrollør for å avsløre sosial dumping på fylkets byggeplasser. Fordelen med en LO-koordinator er at de kommer tettere på de ansatte, og at de kjenner bransjen veldig godt. Mange kommuner har også planer for å opprette flere faste, heltidsstillinger. Dette er gode eksempler til etterfølges. Det er effektivt for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og det bidrar til et bedre arbeidsliv og en sunnere samfunnsutvikling.

Vår oppfordring til politikerne er å klargjøre sin arbeidslivspolitikk, slik at velgerne vet hvem som vil vise muskler. Oppfordringen til velgerne er å legge stor vekt på svaret ved valget den 9. september i år.


Steinar Rønningstad til venstre. 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.