Gerd Kristiansen i tariffnemnda

Publisert: 31.05.12

– innholdet kan være utdatert

De oppnevnte er:

Dommer Johan Kr. Øydegard, Ringerike tingrett

Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo

Postdoktor Terese Smith Ulseth, Universitetet i Oslo (ny)

Nestleder Gerd Kristiansen, LO (ny) (vara: Knut Bodding)

Advokat Margrethe Meder, NHO (vara: Nina Melsom)

Nemndas oppgave

Tariffnemnda fastsetter forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler etter krav fra arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner.

Hva er allmenngjøring

Allmenngjøring innebærer at nærmere angitte lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter.

I dag gjelder det allmenngjøringsforskrifter på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien, i jordbruks- og gartnerinæringene og for private renholdsbedrifter.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.