Full støtte til de streikende i Fagforbundet

Publisert: 24.08.12

– innholdet kan være utdatert

Regnestykker Fagforbundet har utført viser at to personer med tretti års opptjening, samme lønn og samme stillingsprosent, risikerer å få svært ulik pensjon. Den eneste forskjellen er om sykehjemmet der de jobber eies av det offentlige eller av en privat aktør.

Ifølge regnestykket er forskjellen i tjenestepensjon på hele 33.000 per år. Det er helt uavhengig av hvor lenge de har arbeidet og hvor mye de har tjent. Det avgjørende er hvor arbeidsgiver er organisert.

Dessuten kan hjelpepleiere i det offentlige gå av ved 62 års alder, mens man i det private må stå i arbeid til fylte 67 år.

Dette er helt urimelig. Derfor støtter EL & IT Forbundet at Fagforbundets medlemmer i private, kommersielle sykehjem får like vilkår som i kommunale og ideelle sykehjem.

EL & IT Forbundet støtter fullt ut den rettferdige streiken i Fagforbundet!

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.