Full seier i tingretten – Hanssen beholder jobben i Evry

Publisert: 06.02.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Dommen fra tingretten slår fast at Evry sin oppsigelse av John Christian Hanssen er ugyldig.

EVRY Norge AS dømmes til å betale 20 000 kroner i oppreisningserstatning til Hanssen.

IT-selskapet Evry har de siste årene vært gjennom flere omstillinger med omfattende oppsigelser. Det var i forbindelse med dette at selskapet forsøkte å si opp EL og IT Forbundets tillitsvalgt i bedriften. Hanssen har 33 års ansiennitet. EL og IT Forbundet avviste ikke bedriftens behov for nedbemanning, men mente at utvelgelsen av Hanssen var feil. Bedriften har over 3000 ansatte med kortere ansiennitet enn Hanssen, og mange stillinger som han kan gå inn i.

Hanssen er lettet over dommen.

– De kan fortsatt anke, men enn så lenge er det stort, sier han til Nettverk og Frifagbevegelse.

– Vi er enormt glade på vegne av John Christian Hanssen. Det er på sin plass å takke alle involverte parter, også internt i forbundet og hos LO Juridiske, og alle støttespillere forøvrig, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Les mer om saken.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.