Frykter TISA-avtalen, krever åpenhet og innsyn

Publisert: 17.04.15

– innholdet kan være utdatert

TISA er den siste i rekken av frihandelsavtaler. Da WTO- og GATS-avtalene ikke har maktet å åpne for handel med tjenester fullt ut, har 50 stater startet nye, hemmelige forhandlinger om Trade In Services Agreement (TISA).

Disse, i hovedsak rike landene, Norge inkludert, representerer omtrent 70 prosent av alle tjenester i verden.

Målet synes å være liberalisering for å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til tjenester i hele frihandelsområdet. De tjenestene som betyr mest for vanlige folk; de offentlige velferdstjenestene, står i stor fare for å bli åpnet enda mer for kommersielle storselskaper innenfor eksempel sosialtjenester og infrastruktur som energi, vann og renovasjon

Forhandlingene har foregått i hemmelighet, vi kjenner kun Norges åpningstilbud og ikke noe om videre utvikling. Vi frykter, til tross for hva som er sagt i åpningstilbudet, at offentlige tjenester kan bli omfattet av avtalen, vi kjenner regjeringspartienes mål om privatisering og kommersialisering av velferdstjenestene og frykter at TISA-forhandlingene kan legge disse åpne for utenlandske selskaper på en profittbasis.

Vi frykter at på bakgrunn av avtalens negative lister (listing av alt som ikke skal liberaliseres) og skralle- og frysklausulene, at de liberaliseringer som nå står for døra ikke skal kunne reverseres om en annen politikk får flertall i seinere valg.

Nylig ble EUs forhandlingsmandat offentliggjort. Det bekrefter mange av våre bekymringer for utviklingen i tjenestesektoren. Det er ikke framlagt noe norsk mandat til forhandlingene.

Hvilken tvisteløsningsmekanisme som vil inngå i TISA er ikke klar. ISDS, dvs. "investor state dispute settlement", er uaktuell, men det er viktig å kjenne til hvilken løsning som velges, da det i stor grad bestemmer spillereglene etter en inngått avtale.

Det er et demokratisk problem at vi ikke kjenner det norske forhandlingsmandatet og at forhandlingene synes å være drevet uten politiske instrukser. EU har offentliggjort sitt forhandlingsmandat som bekrefter vår frykt for skralle- og frysklausulene. Vi kjenner ikke konsekvensene av avtalene. 

Fagforbundene bak denne avtalen krever
  • En analyse av mulige konsekvenser av TISA-avtalen på alle sektorer.
  • Åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA.
  • TISA må heller ikke kreve at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og transport. 
  • TISA kan ikke pålegge eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller deregulering av offentlige tjenester.ISA må ikke hindre muligheten for at det offentlige overtar eierskap og drift av tjenester igjen.
  • TISA må heller ikke definere forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer.
  • ISDS aksepteres ikke som tvisteløsningsmekanisme og vi krever åpenhet om valgt løsning.
  • Forpliktelser og målsettinger som er beskrevet i UNESCOs konvensjon for kulturelt mangfold må bli respektert fullt ut. 
  • Forhandlingene om tjenestesektoren må gjennomføres i fora hvor utviklingsland også har en stemme – det har til nå vært WTO og FN.
 
Avsendere er: 

Fagforbundet, Mette Nord
FO, Mimmi Kvisvik
Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
MFO, Hans Ole Rian
EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen
NTL, John Leirvaag
Postkom, Odd Christian Øverland

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.