– Frykter for Troms Krafts framtid

- innholdet kan være utdatert

Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune.
Entredel av datterselskapet
Det er datterselskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS som styret og Troms fylkeskommune har bestemt skal selges ut med en tredel. I datterselskapet ligger også en tredel av Narvik-kraftselskapet Nordkraft og Troms Krafts egen kraftproduksjon ved de 2 anleggene i Skibotn.
Byrådsleder Øyvind Hilmarsen i Tromsø kommune har overfor avisa Nordlys uttrykt mistillit til styret.
Ytterst beklagelig
EL & IT Forbundet mener det er ytterst beklagelig at Nord-Norges viktigste aktør innen kraftforsyningen, et selskap som også har hatt en viktig rolle i næringsutviklingen i landsdelen, havner i en slik situasjon. Salget på 33 prosent av datterselskapet er en følge av alvorlige feilgrep selskapet har gjort, hovedsakelig ved kjøpet av det svenske selskapet Kraft & Kultur. Den ”investeringen” har Troms Kraft tapt 1,5 milliarder kroner på.
– Vi er meget bekymret for selskapets framtid. Store deler av selskapets egenkapital er borte som følge av feilinvesteringen, sier forbundssekretær Henning Solhaug.
Mister inntekter
Den mest følbare konsekvensen av de store tapene selskapet har hatt som følge av feilinvesteringene, og salget som nå blir gjennomført, er at eierne, det vil si Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, mister store inntekter i form av mindre utbytte.
Innbyggerne skadelidende
– Det går til sist utover lokalsamfunnene, hvor innbyggerne vil få dårligere velferdstilbud. Innbyggerne må uforskyldt betale for feilgrepene begått av ledelsen i selskapet. Vi forutsetter at de som har gjort en slett jobb tar ansvar og at selskapets eiere snarest mulig får på plass en ledelse som har tillit både hos ansatte og eiere, og som kan håndtere saken videre på en mest mulig fornuftig måte, sier Henning Solhaug.
– Vi forventer at salget ikke får noen konsekvenser for de ansatte, men vi frykter for framtida for de ansatte, og i siste instans også for selskapet, slik det framstår i dag, avslutter Solhaug.