– Frontfags-modellen befestet

Publisert: 03.12.13

– innholdet kan være utdatert

– Sammen med sterk samordning av lønnsdannelsen er dette den viktigste faktoren for å sikre sysselsetting og jevn fordeling, mener Gabrielsen.

Les hele pressemeldingen på LOs nettside.

Framlagt i dag

Holden III-utvalget la fram sin rapport i dag. Utvalget har sett på den norske modellen for lønnsdannelse i lys av det særnorske lønnsnivået, todeling og oljedominans i norsk økonomi, og endringene i arbeidsmarkedet på bakgrunn av den sterke innvandringen.

Konkurranseutsatt industri må i større grad sette tak på lønnsutviklingen, skriver ANB.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.