Frokoster hos Fafo

Publisert: 14.02.13

– innholdet kan være utdatert

 
Påmelding til seminarene må skje dagen før. Frokost, frukt og kaffe/te serveres fra kl 08:15. Seminaret er gratis og varer fra kl. 08:30 – 09:45. 

Seniorpolitikk

“Alt du lurer på om seniorpolitikk og ikke har fått svar på” er stikkord for et samarbeid mellom Senter for seniorpolitikk og Fafo. Gjennom prosjektet «Spør forskerne» kunne publikum i 2012 henvende seg direkte til Fafo og spørre om nesten hva som helst som angår seniorpolitikk. Resultatene presenteres på frokostseminaret 26. februar.

Rapport om innvandrere

Etter 20 år, 23 handlingsplaner og 672 tiltak er ledigheten blant innvandrere fortsatt tre ganger så høy som blant innfødte. Men er dette egentlig et dårlig resultat? Hva har vært de viktigste tiltakene for å øke det etniske mangfoldet i arbeidslivet, og hva har virket? Hva mener vi egentlig når vi snakker om etnisk mangfold – har vi mangfold når ledigheten blant innvandrere er den samme som blant innfødte?

Fafo lanserer på seminaret den 27. februar en fersk rapport som oppsummerer foreliggende kunnskap om resultatene av mangfoldspolitikken.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.