Frivillig å likebehandle?

Publisert: 11.12.14

– innholdet kan være utdatert

Partene i Arbeidsretten; LO/Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri, er sterkt uenige om hvor forpliktende bestemmelsene i tariffavtalen er om at innleide skal ha samme lønn og vilkår som fast ansatte.

Frifagbevegelse: Frivillig å likebehandle

Frifagbevegelse: Krangler i retten om likebehandling

Fellesforbundet leder Arve Bakke sier at i i tilfeller der forbundet har tariffavtale i både utleie- og innleiebedriften håndteres det der. Men der utleiebedriften ikke har tariffavtale og tillitsvalgte, har tillitsvalgte i innleiebedriften rett til å påse hvordan forholdene er.

LOs advokat Marit Håvemoen hevder at LO helt klart slår fast at innleiefirmaet har plikt til å sørge for at arbeidere som er leid inn fra bemanningsbyrå, får de samme vilkårene som fast ansatte på alle områder – unntatt pensjon.

I og med at dette, etter LOs mening tariffestet, skal også tillitsvalgte i innleiefirmaet kunne tviste på dette.

Arbeidsrettens dommere skal ta stilling til to motstridende oppfatninger av hva partene egentlig ble enige om under frontfagforhandlingene og meklingen våren 2012.

LOs advokat understreket at når partene er enige om en tariffbestemmelse, er den også bindende. I løpet av rettens første dag brukte hun mye tid på å gå gjennom forhandlingsforløpet, for å vise at det var en grunnleggende enighet mellom partene i 2012 om at ansatte i bemanningsbyråer skal sikres like vilkår, og at det er innleiefirmaet som skal forvalte likebehandlingen.

– Det er opplagt at i meklingen og tiden etter var Norsk Industri av den oppfatning at innleiebedriften var ansvarlig for likebehandlingen, og at tillitsvalgte hadde rettigheter til å tviste på dette. Det kom heller ingen tilbakemeldinger til Fellesforbundet på noe annet, sa Håvemoen.

Hun understreket også at innleiebedriften er i best posisjon til å sørge for reell likebehandling, både med tanke på arbeidstid, lønn og andre goder.

– Partenes intensjon i 2012 var å forplikte innleiefirmaene, sa Håvemoen. 

Avgjørelse i saken har stor betydning for de fleste forbund i LO, inkludert EL & IT Forbundet. Saken avsluttes i Arbeidsretten i dag og deretter er det å avvente en kjennelse. 

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.