Fritt skolevalg er ikke fritt

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen vil tvinge alle fylker til å innføre «fritt skolevalg». Det betyr et karakterbasert opptak til videregående opplæring.I dag er det opp til fylkene å bestemme ordningen, og mange fylker følger nærskoleprinsippet. EL og IT Forbundet går mot endringen som regjeringen foreslår, og begrunner det nærmere i et felles høringssvar med LO. Her kan du lese høringssvaret. 

Noen argumenter mot karakterbasert opptak:Foto: Kari Bjørkli Thomassen (Flickr)