Frisk opp HMS-kompetansen hvor, når og hvordan du vil!

- innholdet kan være utdatert

Koronatiden har skapt en helt unik arbeidshverdag for mange, og dessverre er det noen arbeidsgivere som blant annet har glemt både HMS og arbeidstakermedvirkningen.

Derfor arrangerte vi et HMS Webinar som ble tatt opp, og nå lagt ut. 

Her går vi gjennom både regelverket og verneombudets/tillitsvalgtes roller og oppgaver. 

Du kan se kurset i sin helhet, eller direkte til ett tema. 

Vi avholdte også en «spørsmål og svar»-runde, som du også kan se.