Fri flyt mot faglige retter

Publisert: 18.01.11

– innholdet kan være utdatert

Fagforbundet, EL & IT og Nei til EU hadde invitert til møte i Oslo om ILO-konvensjon 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Geir Høin innledet om regjeringens forslag til endringer i forskriftene om dette. Her er det duket for konflikt og Høin avsluttet med å gå rett i kjernen av problemet, skriver Frifagbevegelse.no.

Et hovedspørsmål er hvor langt ILO-konvensjonene om arbeidstakerrettigheter rekker i møte med EØS-retten. EØS-retten står sterkt og det er fare for at ILO-konvensjoner da må vike. Geir Høin så ikke noen annen utvei enn at dette må prøves for EFTA-domstolen. Spørsmålet er hvem som har det siste ordet. Her står menneskerettigheter som fri rett til organisering, kollektive avtaler og streikerett mot sentrale EU-dommer som går i fagbevegelsens disfavør.

Kritisk til forslag

Som medlem av EØS må Norge forholde seg til EU-dommer som handler om sosial dumping. I ytterste konsekvens står det om fri flyt av tjenester eller opprettholdelse av faglige rettigheter i begrepets fulle betydning. Andersen var kritisk til regjeringens forslag til tilpasninger. Blant annet vil regjeringen begrense forskriftene til å gjelde noen sektorer.

– Menneskerettighetene er forankret i den norske grunnloven, sa Høin, som et argument for at dette bør veie tyngst.

Les hele artikkelen på Frifagbevegelse.no.

Alternativer til EØS

Det er prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale», støttet av Fagforbundet, EL & IT og Nei til EU, som sto bak møtet i Håndverkeren. Jan Olav Andersen fra EL & IT- forbundet fortalte at de legger opp til en møteserie om emnet. Bakgrunnen er at EØS-avtalen fikk et mye større omfang og betydning enn det man trodde da den ble lansert. Man mener det er tid for å utrede alternativer.

 I et intervju med RadioRiks under konferansen sier Jan Olav Andersen at det kan være flere alternativer til dagens EØS-avtale.

– Et alternativ kan være EU-medlemskap, noe jeg ikke er tilhenger av. Et annet er å regulerer forholdet til EU med ordinære handelsavtaler slik som Sveits. Vi kan også reforhandle hele EØS-avtalen for å gi den et mindre omfattende omfang enn den har i dag, sier Andersen til Radio Riks.

Han peker videre på at Norge ved to anledninger har valgt å stå utenfor EU og at det da er et tankekors at vi må tilpasse oss vedtak i EU i den grad vi gjør nå.

Hør hele intervjuet på RadioRiks.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.